PRÁCE S OSOBAMI S DEMENCÍ A JAK ZVLÁDAT ZVLÁŠTNOSTI V JEJICH CHOVÁNÍ (ON-LINE K15)

Čtvrtek,
20.06.2024 09:00

Datum konání

ON-LINE

Místo konání

1449,- Kč

Vstupné

Pojďte se s námi vzdělávat z domova nebo z kanceláře.
Absolvovat kurz můžete kdekoliv – podle Vašeho přání.

Vzdělávací agentura KVS si Vás dovoluje pozvat na akreditovaný on-line kurz MPSV (8 hodin), který je určen pracovníkům v sociálních službách, zdravotníkům, sociálním pracovníkům, pečovatelům a všem pečujícím.

Práce s osobami s demencí a jak zvládat zvláštnosti v jejich chování

20. června 2024, od 9:00 hod.

Hledáte nové způsoby, jak komunikovat s klienty s demencí? Znáte preterapii a validaci? Právě pro Vás je určený kurz, který se zaměřuje na zásady komunikace s osobami s demencí, na zvládání jejich zvláštností a práci s individualitou každého klienta.

V kurzu si účastníci zopakují příznaky, projevy a stádia demencí, krizové situace a způsoby jejich řešení, obecné zásady efektivní komunikace s osobami s demencí a na možnosti specifické komunikace a podpory.

Účastníci si na modelových kazuistikách vyzkouší, jak včlenit do péče o klienta reminiscenci, bazální stimulaci, validaci a další koncepty péče. Prakticky bude trénována preterapie a kontaktní reflexe dle Proutyho jako nástroje komunikace.

Obsah kurzu:
- Úvod do problematiky práce s klientem a zvláštnosti komunikace u lidí s demencí
- Příznaky, projevy a stádia demencí
-Zásady komunikace s osobami s demencí – práce s individualitou každého klienta
- Reminiscence, Bazální stimulace
- Preterapie a Kontaktní reflexe dle Proutyho jako nástroje komunikace
- Krizové situace a jejich prevence
- Případové hledání, řešení úspěšné komunikace s klientem s demencí v kolektivu
- Zpracování návrhu metodiky konkrétní situace do standardu

Číslo akreditace: 2023/0669-SP/PC/VP

Kurz je vhodný především pro pečující pracovníky v přímé péči, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky, zdravotníky i jiné osoby, kteří dlouhodobě pečují o uživatele v pobytové, asistenční i terénní sociální nebo zdravotní službě.

Jak probíhá on-line studium? Na základě vašeho přihlášení na e-mail asistentka@kvsakce.cz , tel. 773379977 a následné proběhlé platby na náš účet dle obdržených pokynů, vás lektorka 20. června 2024 v 8:45 hod pomocí emailu přizve ke studiu na obrazovku. Propojení budete mít možnost vyzkoušet si s námi předem.

Co potřebujete? Potřebujete funkční počítač, notebook, tablet nebo chytrý mobil s připojením na internet, kamerou a mikrofonem (což tyto moderní přístroje běžně mají zabudované), potřebujete také tužku a papír, kávu, svačinu, nápoje a dobrou náladu.

Osvědčení: Absolvent akreditovaného kurzu MPSV obdrží osvědčení o absolvování 8 vyučovacích hodin (bude zasláno elektronicky po absolvování kurzu)

Cena školicí akce: 1 449,- Kč za osobu, platba pouze předem, převodem na účet                             

Přihlášky a informace o kurzu: Pavla Čermáková, DiS, tel. 773 379 977, e-mail: asistentka@kvsakce.cz