KLÍČOVÝ PRACOVNÍK JAKO HLAVNÍ AKTÉR INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ (ON-LINE K23)

Středa,
29.05.2024 09:00

Datum konání

ON-LINE

Místo konání

1449,- Kč

Vstupné

Pojďte se s námi vzdělávat z domova nebo z kanceláře.
Absolvovat kurz můžete kdekoliv – podle Vašeho přání.

Vzdělávací agentura KVS si Vás dovoluje pozvat na akreditovaný on-line kurz MPSV (8 hodin), který je určen pracovníkům v sociálních službách, zdravotníkům, sociálním pracovníkům, pečovatelům a všem pečujícím.

KLÍČOVÝ PRACOVNÍK JAKO HLAVNÍ AKTÉR INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ

29. května 2024, od 9:00 hod.

V kurzu se účastníci dozvědí, jak pestrá může být role klíčového pracovníka a její význam pro klienta. Kdo může funkci KP vykonávat, s kým a jakou formou by měl spolupracovat, jaké by měl mít osobnostní i profesní dovednosti. Účastníci si objasní možnosti využití intervize a případových konferencích, jako dobrého nástroje k efektivnímu plánování. Kromě teoretického ukotvení si formou praktického nácviku účastníci procvičí vhodnou komunikaci s klientem i sestavení individuálního plánu.

Obsah kurzu:
- Význam a cíl individuálního plánování z pohledu klienta i poskytovatele
- Zákonné povinnosti individuálního plánování srozumitelně, role klíčového pracovníka
- Důležitost celého týmu v procesu individuálního plánování
- Průběh a jednotlivé fáze individuálního plánování
- Práce s potřebami a cíli uživatelů sociálních služeb
- Formulace cílů v individuálním plánu, časté chyby
- Praktický nácvik tvoření funkčního individuálního plánu

Číslo akreditace: A2021/0806-SP/PC

Jak probíhá on-line studium? Na základě vašeho přihlášení na e-mail asistentka@kvsakce.cz , tel. 773379977 a následné proběhlé platby na náš účet dle obdržených pokynů, vás lektorka 29. května 2024 v 8.45 hod pomocí emailu přizve ke studiu na obrazovku. Propojení budete mít možnost vyzkoušet si s námi předem.

Co potřebujete? Potřebujete funkční počítač, notebook, tablet nebo chytrý mobil s připojením na internet, kamerou a mikrofonem (což tyto moderní přístroje běžně mají zabudované), potřebujete také tužku a papír, kávu, svačinu, nápoje a dobrou náladu.

Osvědčení: Absolvent akreditovaného kurzu MPSV obdrží osvědčení o absolvování 8 vyučovacích hodin (bude zasláno elektronicky po absolvování kurzu)

Cena školicí akce: 1 449,- Kč za osobu, platba pouze předem, převodem na účet                             

Přihlášky a informace o kurzu: Pavla Čermáková, DiS, tel. 773 379 977, e-mail: asistentka@kvsakce.cz,