PRÁCE S KLIENTEM SENIOREM - MOTIVACE A AKTIVIZACE (ON-LINE K17)

Čtvrtek,
23.05.2024 09:00

Datum konání

ON-LINE

Místo konání

1449,- Kč

Vstupné

Pojďte se s námi vzdělávat z domova nebo z kanceláře.
Absolvovat kurz můžete kdekoliv – podle Vašeho přání.

Vzdělávací agentura KVS si Vás dovoluje pozvat na akreditovaný on-line kurz MPSV (8 hodin), který je určen pracovníkům v sociálních službách, zdravotníkům, sociálním pracovníkům, pečovatelům a všem pečujícím.

PRÁCE S KLIENTEM SENIOREM - MOTIVACE A AKTIVIZACE

23. května 2024, od 9:00 hod.

V kurzu si prakticky osvojíte procesy a projevy lidského stáří a jaké změny v životě lidském stáří přináší.  Úspěšné zvládnutí podpůrné práce s klientem – seniorem závisí na znalosti individuality a hodnot klientů, která je ve velké míře odlišná od nás mladších pečujících. Osvojíme si dovednost a vhodné způsoby zjišťováním přání a potřeb klientů, které povedou ke správné aktivizaci.
V kurzu si rozebereme jednotlivé možnosti aktivizačních činností a ujasníme si důležitost individuálního aktivizačního plánu.
Součástí kurzu budou i dobré rady a zkušenosti z praxe z různých aktivizačních činností pro seniory - muzikoterapie, arteterapie, reminiscenční terapie, trénink paměti, canisterapie, vaření, kulturní klub aj.

Obsah kurzu:
- Úvod do problematiky stáří
- Motivace a hodnoty v našem životě
- Hodnoty ve stáří a práce s nimi
- Zjišťování potřeby seniora vedoucí k vhodné aktivizaci
- Správné vedení rozhovoru s klientem vedoucí ke zjištění potřeb
- Vhodné aktivizační činnosti pro seniory - muzikoterapie, arteterapie, reminiscenční terapie, trénink paměti, canisterapie, vaření, kulturní klub aj.
- Praktické ukázky aktivizačních činností
- Vytváření individuálního aktivizačního plánu – dobré rady a nápady

Číslo akreditace: A2023/0668-SP/PC/VP

Kurz je vhodný především pro pečující pracovníky v přímé péči, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky, zdravotníky i jiné osoby, kteří dlouhodobě pečují o uživatele v pobytové, asistenční i terénní sociální nebo zdravotní službě.

Jak probíhá on-line studium? Na základě vašeho přihlášení na e-mail asistentka@kvsakce.cz , tel. 773379977 a následné proběhlé platby na náš účet dle obdržených pokynů, vás lektorka 23. května 2024 v 8:45 hod pomocí emailu přizve ke studiu na obrazovku. Propojení budete mít možnost vyzkoušet si s námi předem.

Co potřebujete? Potřebujete funkční počítač, notebook, tablet nebo chytrý mobil s připojením na internet, kamerou a mikrofonem (což tyto moderní přístroje běžně mají zabudované), potřebujete také tužku a papír, kávu, svačinu, nápoje a dobrou náladu.

Osvědčení: Absolvent akreditovaného kurzu MPSV obdrží osvědčení o absolvování 8 vyučovacích hodin (bude zasláno elektronicky po absolvování kurzu)

Cena školicí akce: 1 449,- Kč za osobu, platba pouze předem, převodem na účet                             

Přihlášky a informace o kurzu: Pavla Čermáková, DiS, tel. 773 379 977, e-mail: asistentka@kvsakce.cz,