ALZHEIMEROVA DEMENCE NOVÉ PŘÍSTUPY A ZPŮSOBY PÉČE (ON-LINE K11)

Středa,
15.05.2024 09:00

Datum konání

ON-LINE

Místo konání

1449,- Kč

Vstupné

Pojďte se s námi vzdělávat z domova nebo z kanceláře.
Absolvovat kurz můžete kdekoliv – podle Vašeho přání.

Vzdělávací agentura KVS si Vás dovoluje pozvat na akreditovaný on-line kurz MPSV (8 hodin), který je určen pracovníkům v sociálních službách, zdravotníkům, sociálním pracovníkům, pečovatelům a všem pečujícím.

Alzheimerova demence
nové přístupy A ZPŮsoby péče

15. května 2024, od 9:00 hod.

V kurzu si účastníci upřesní komplexní dovednosti a znalosti k tématu Alzheimerovy choroby – strašáku 21 století.

Dozví se jaké jsou možnosti prevence, formou sebezkušenosti si udělají diagnostiku MMSE test. Připomenou si, jaké jsou projevy v jednotlivých stádiích Alzheimerovy choroby a možnosti komunikace. Jaké jsou sociální aj. dopady nemoci, problémové chování plynoucí z demence a možnosti řešení. Jak správně využít kognitivní rehabilitaci a jak podpořit klienta, aby se cítil co nejméně úzkostný a dokázal využít zachovalé schopnosti.

Obsah kurzu:
- Úvod do tématu Alzheimerova demence
- Projevy Alzheimerovi demence a její stádia
- Faktory ovlivňující nemoc, praktické rady na úpravu prostředí nemocného
- Jak správně využít kognitivní rehabilitaci a její vliv na nemoc
- Možnosti podpory rodiny pečující o nemocného
- Alzheimerova demence a odlišnost komunikace u jednotlivých fází nemoci
- Sociální dopady nemoci
- Problémové chování a možnosti řešení, rozbory konkrétních situací
- Důležitost týmové spolupráce v péči o klienta s Alzheimerovou demencí
- Základní metodiky diagnostiky, diagnostika Alzheimerovy nemoci pomocí MMSE – sebezkušenost

Číslo akreditace: A2023/0066-SP/PC/VP

Kurz je vhodný především pro pečující pracovníky v přímé péči, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky, zdravotníky i jiné osoby, kteří dlouhodobě pečují o uživatele v pobytové, asistenční i terénní sociální nebo zdravotní službě.

Jak probíhá on-line studium? Na základě vašeho přihlášení na e-mail asistentka@kvsakce.cz , tel. 773379977 a následné proběhlé platby na náš účet dle obdržených pokynů, vás lektorka 15. května 2024 v 8:45 hod pomocí emailu přizve ke studiu na obrazovku. Propojení budete mít možnost vyzkoušet si s námi předem.

Co potřebujete? Potřebujete funkční počítač, notebook, tablet nebo chytrý mobil s připojením na internet, kamerou a mikrofonem (což tyto moderní přístroje běžně mají zabudované), potřebujete také tužku a papír, kávu, svačinu, nápoje a dobrou náladu.

Osvědčení: Absolvent akreditovaného kurzu MPSV obdrží osvědčení o absolvování 8 vyučovacích hodin (bude zasláno elektronicky po absolvování kurzu)

Cena školicí akce: 1 449,- Kč za osobu, platba pouze předem, převodem na účet                             

Přihlášky a informace o kurzu: Pavla Čermáková, DiS, tel. 773 379 977, e-mail: asistentka@kvsakce.cz