PRŮBĚH A ÚSPĚŠNÉ ZVLÁDNUTÍ ADAPTACE SENIORA PŘI NÁSTUPU DO INSTITUCE (ON-LINE K16)

Úterý,
07.05.2024 09:00

Datum konání

ON-LINE

Místo konání

1449,- Kč

Vstupné

Pojďte se s námi vzdělávat z domova nebo z kanceláře.
Absolvovat kurz můžete kdekoliv – podle Vašeho přání.

Vzdělávací agentura KVS si Vás dovoluje pozvat na akreditovaný on-line kurz MPSV (8 hodin), který je určen pracovníkům v sociálních službách, zdravotníkům, sociálním pracovníkům, pečovatelům a všem pečujícím.

PRŮBĚH A ÚSPĚŠNÉ ZVLÁDNUTÍ ADAPTACE SENIORA PŘI NÁSTUPU DO INSTITUCE

7. května 2024, od 9:00 hod.

Jak na to, aby se od prvních dnů klient cítil v pobytové sociální službě jako doma?
Úspěšné zvládnutí adaptace seniora při nástupu do sociální služby a průběh jeho pobytu je základem každé kvalitní péče.
V kurzu si účastníci připomenou psychologické, fyziologické a sociální změny ve stáří, to jak senior změny prožívá a jak to ovlivňuje jeho komunikaci. Schopnost adaptability, potřeby a očekávání klienta ovlivní úspěšné nebo maladaptivní sžití se službou.
Jak může klienta pracovník podpořit, možnosti práce s individualitou klienta, role klíčového pracovníka, jak vytvořit vhodný adaptační plán a nejen to bude obsahem tohoto prakticky zaměřeného kurzu.

Obsah kurzu:

- Úvod do tématu adaptace seniora na nové prostředí
- Psychologické, fyziologické a sociální změny ve stáří
- Prožívání změn ve stáří, adaptabilita
- Rozhodnutí k nástupu do domova, příprava na nástup do zařízení
- Práce s individualitou a jedinečností, lidské potřeby
- První dny v novém prostředí seniora – adaptace
- Role klíčového pracovníka – adaptační plán
- Rizika maladaptace
- Individuální plán pro nově příchozího seniora

Číslo akreditace: 2023/0065-SP/PC/VP

Kurz je vhodný především pro pečující pracovníky v přímé péči, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky, zdravotníky i jiné osoby, kteří dlouhodobě pečují o uživatele v pobytové, asistenční i terénní sociální nebo zdravotní službě.

Jak probíhá on-line studium? Na základě vašeho přihlášení na e-mail asistentka@kvsakce.cz , tel. 773379977 a následné proběhlé platby na náš účet dle obdržených pokynů, vás lektorka 7. května 2024 v 8:45 hod pomocí emailu přizve ke studiu na obrazovku. Propojení budete mít možnost vyzkoušet si s námi předem.

Co potřebujete? Potřebujete funkční počítač, notebook, tablet nebo chytrý mobil s připojením na internet, kamerou a mikrofonem (což tyto moderní přístroje běžně mají zabudované), potřebujete také tužku a papír, kávu, svačinu, nápoje a dobrou náladu.

Osvědčení: Absolvent akreditovaného kurzu MPSV obdrží osvědčení o absolvování 8 vyučovacích hodin (bude zasláno elektronicky po absolvování kurzu)

Cena školicí akce: 1 449,- Kč za osobu, platba pouze předem, převodem na účet                             

Přihlášky a informace o kurzu: Pavla Čermáková, DiS, tel. 773 379 977, e-mail: asistentka@kvsakce.cz,