INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K UŽIVATELŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (ON-LINE K7)

Úterý,
30.04.2024 09:00

Datum konání

ON-LINE

Místo konání

1449,- Kč

Vstupné

Pojďte se s námi vzdělávat z domova nebo z kanceláře.
Absolvovat kurz můžete kdekoliv – podle Vašeho přání.

Vzdělávací agentura KVS si Vás dovoluje pozvat na akreditovaný on-line kurz MPSV (8 hodin), který je určen pracovníkům v sociálních službách, zdravotníkům, sociálním pracovníkům, pečovatelům a všem pečujícím.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K UŽIVATELŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, JAK EFEKTIVNĚ PLÁNOVAT

30. dubna 2024, od 9:00 hod.

Individuální a partnerský přístup je základem kvalitního profesního vztahu a důvěry klienta v pracovníka. V důvěrném vztahu a pomocí empatické komunikace klient snadněji sděluje své potřeby a/nebo přání a pracovník tak snadněji s klientem nastaví vhodnou míru podpory a cíle. V kurzu se účastníci ujistí, že i s nekomunikujícím klientem se dá plánovat pomocí empatických technik. Bude připomenut význam potřeb dle různých autorů, možnosti mapování potřeb a zjišťování cílů klienta, vč. celého procesu individuálního plánování.

Obsah kurzu:
- Individuálního přístupu jako nástroj ke kvalitní péči
- Cíle a mapování potřeb uživatele v pobytovém zařízení
- Zjišťování osobních cílů a možnosti práce s nimi
- Dům životních potřeb dle Dr. Chloubové
- Proces individuálního plánování ve spolupráci s okolím klienta
- Vliv individuálního přístupu na plánování služby
- Formulace cílů v individuálním plánu a časté chyby v praxi.
- Metody a techniky práce s uživatelem
- Praktický nácvik tvorby individuálního plánu

Číslo akreditace: A2023/0779-SP/PC/VP

Kurz je vhodný především pro pečující pracovníky v přímé péči, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky, zdravotníky i jiné osoby, kteří dlouhodobě pečují o uživatele v pobytové, asistenční i terénní sociální nebo zdravotní službě.

Jak probíhá on-line studium? Na základě vašeho přihlášení na e-mail asistentka@kvsakce.cz , tel. 773379977 a následné proběhlé platby na náš účet dle obdržených pokynů, vás lektorka 30. dubna 2024 v 8.45 hod pomocí emailu přizve ke studiu na obrazovku. Propojení budete mít možnost vyzkoušet si s námi předem.

Co potřebujete? Potřebujete funkční počítač, notebook, tablet nebo chytrý mobil s připojením na internet, kamerou a mikrofonem (což tyto moderní přístroje běžně mají zabudované), potřebujete také tužku a papír, kávu, svačinu, nápoje a dobrou náladu.

Osvědčení: Absolvent akreditovaného kurzu MPSV obdrží osvědčení o absolvování 8 vyučovacích hodin (bude zasláno elektronicky po absolvování kurzu)

Cena školicí akce: 1 449,- Kč za osobu, platba pouze předem, převodem na účet                             

Přihlášky a informace o kurzu: Pavla Čermáková, DiS, tel. 773 379 977, e-mail: asistentka@kvsakce.cz