JAK PEČOVAT O SEBE SAMA - PSYCHOHYGIENA A PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ (ON-LINE K12)

Středa,
17.04.2024 09:00

Datum konání

ON-LINE

Místo konání

1449,- Kč

Vstupné

Pojďte se s námi vzdělávat z domova nebo z kanceláře.
Absolvovat kurz můžete kdekoliv – podle Vašeho přání.

Vzdělávací agentura KVS si Vás dovoluje pozvat na akreditovaný on-line kurz MPSV (8 hodin), který je určen pracovníkům v sociálních službách, zdravotníkům, sociálním pracovníkům, pečovatelům a všem pečujícím.

JAK PEČOVAT O SEBE SAMA - PSYCHOHYGIENA A PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ

17. dubna 2024, od 9:00 hod.

Péče o sebe sama a psychohygiena jsou nutností pro kvalitní výkon práce v sociálních službách. Účastníci si v kurzu zopakují projevy Burn-out efektu, rizikové faktory, stádia syndromu vyhoření a následná opatření. Zažijí praktický nácvik relaxačních a jiných technik, vč. tréninku sebereflexe pro prevenci syndromu vyhoření. Součástí kurzu je ukázka meditace.

Obsah kurzu:
- Seznámení s termínem Burn-out u pečujících
- Projevy syndromu vyhoření – fyzické, psychické, sociální
- Rizikové faktory vyhoření
- Psychohygiena a její důležitosti v péči o sebe samu
- Nenáročné a dostupné relaxační techniky, praktický nácvik
- Stádia syndromu vyhoření, diagnostika a následná účelná opatření
- Význam vlastní sebereflexe pracovníka
- Jak zvládat psychickou a fyzickou zátěž v dnešní složité době

Číslo akreditace: A2023/0780-SP/PC/VP

Jak probíhá on-line studium? Na základě vašeho přihlášení na e-mail asistentka@kvsakce.cz , tel. 773379977 a následné proběhlé platby na náš účet dle obdržených pokynů, vás lektorka 17. dubna 2024 v 8.45 hod pomocí emailu přizve ke studiu na obrazovku. Propojení budete mít možnost vyzkoušet si s námi předem.

Co potřebujete? Potřebujete funkční počítač, notebook, tablet nebo chytrý mobil s připojením na internet, kamerou a mikrofonem (což tyto moderní přístroje běžně mají zabudované), potřebujete také tužku a papír, kávu, svačinu, nápoje a dobrou náladu.

Osvědčení: Absolvent akreditovaného kurzu MPSV obdrží osvědčení o absolvování 8 vyučovacích hodin (bude zasláno elektronicky po absolvování kurzu)

Cena školicí akce: 1 449,- Kč za osobu, platba pouze předem, převodem na účet                             

Přihlášky a informace o kurzu: Pavla Čermáková, DiS, tel. 773 379 977, e-mail: asistentka@kvsakce.cz,