PRAKTICKÉ POSTUPY PŘI ZVLÁDÁNÍ PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ V PÉČI (ON-LINE K1)

Čtvrtek,
11.04.2024 09:00

Datum konání

ON-LINE

Místo konání

1449,- Kč

Vstupné

Pojďte se s námi vzdělávat z domova nebo z kanceláře.
Absolvovat kurz můžete kdekoliv – podle Vašeho přání.

Vzdělávací agentura KVS si Vás dovoluje pozvat na akreditovaný on-line kurz MPSV (8 hodin), který je určen pracovníkům v sociálních službách, zdravotníkům, sociálním pracovníkům, pečovatelům a všem pečujícím.

PRAKTICKÉ POSTUPY PŘI ZVLÁDÁNÍ PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ V PÉČI

11. dubna 2024, od 9:00 hod.

Problémové situace v péči o klienty sociální služby jsou stále více součástí běžné péče.

V kurzu si prakticky osvojíte procesy a projevy lidského stáří a jaké změny v životě lidském stáří přináší.  Dozvíte se, jak zvládat různé „problémové“ situace, které se vyskytují při podpoře a péči o klienty sociálních služeb. Dozvíte se o potřebách klientů a o potížích plynoucích z jejich neuspokojení. Zjistíte, které sociální, zdravotní, psychické a jiné změny klienty ovlivní problémovým směrem. Co je běžný projev (stáří, demence, retardace, specifika osobnosti, aj.) a co už je problémové chování. Těšit se můžete i na praktické kazuistiky, kde si nacvičíte možnosti prevence a různé způsoby práce např. s agresí, neklidem, touláním, stěžováním, aj.

Obsah kurzu:
- Projevy stáří - změny v životě seniora
- Potřeby seniorů v pobytové a terénní sociální péči
- Sociální, psychické zdravotní změny a práce s nimi
- Toulání uživatele služby, noční neklid, preventivní opatření
- Problémové situace v péči o seniory
- Nácvik dovedností potřebných pro správnou komunikaci se seniorem
- Nácvik dovedností – nácvik podávání stravy
- Nácvik dovedností – práce s agresivitou

Číslo akreditace: A2022/0171-PC

Kurz je vhodný především pro pečující pracovníky v přímé péči, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky, zdravotníky i jiné osoby, kteří dlouhodobě pečují o uživatele v pobytové, asistenční i terénní sociální nebo zdravotní službě.

Jak probíhá on-line studium? Na základě vašeho přihlášení na e-mail asistentka@kvsakce.cz , tel. 773379977 a následné proběhlé platby na náš účet dle obdržených pokynů, vás lektorka 11. dubna 2024 v 8:45 hod pomocí emailu přizve ke studiu na obrazovku. Propojení budete mít možnost vyzkoušet si s námi předem.

Co potřebujete? Potřebujete funkční počítač, notebook, tablet nebo chytrý mobil s připojením na internet, kamerou a mikrofonem (což tyto moderní přístroje běžně mají zabudované), potřebujete také tužku a papír, kávu, svačinu, nápoje a dobrou náladu.

Osvědčení: Absolvent akreditovaného kurzu MPSV obdrží osvědčení o absolvování 8 vyučovacích hodin (bude zasláno elektronicky po absolvování kurzu)

Cena školicí akce: 1 449,- Kč za osobu, platba pouze předem, převodem na účet                             

Přihlášky a informace o kurzu: Pavla Čermáková, DiS, tel. 773 379 977, e-mail: asistentka@kvsakce.cz,