Individuální plánování s využitím životního příběhu klienta (ON-LINE K9)

Středa,
27.03.2024 09:00

Datum konání

ON-LINE

Místo konání

1449,- Kč

Vstupné

Pojďte se s námi vzdělávat z domova nebo z kanceláře.
Absolvovat kurz můžete kdekoliv – podle Vašeho přání.

Vzdělávací agentura KVS si Vás dovoluje pozvat na akreditovaný on-line kurz MPSV (8 hodin), který je určen pracovníkům v sociálních službách, zdravotníkům, sociálním pracovníkům, pečovatelům a všem pečujícím.

INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ S VYUŽITÍM "ŽIVOTNÍHO PŘÍBĚHU KLIENTA"

27. března 2024, od 9:00 hod.

Vzpomínáte rádi na příjemné události Vašeho života? Senioři i jiní klienti také a často je to pro ně jediný způsob jak společně komunikovat.

Účastníci kurzu budou provedeni teorií reminiscence i individuálního plánování vycházejícího z biografie klienta. Důraz bude v kurzu kladen na individualitu každého klienta, jeho potřeby a kognitivní možnosti.

Účastníci kurzu si prakticky vyzkouší vhodné komunikační techniky pro vedení empatického rozhovoru, nástroje pro práci s životním příběhem a možnosti, jak poznatky zakomponovat do individuálního plánu. 

Obsah kurzu:
- Úvod do tématu individuálního plánování s využitím „Životního příběhu klienta“, jeho význam a cíl
- Péče o seniory v rezidenčních zařízeních s ohledem na předchozí život klienta
- Práce s individualitou klienta
- Vedení rozhovoru s klientem – vhodné komunikační techniky, aktivní naslouchání
- Náležitosti a sestavení individuálního plánu
- Reminiscence jako nástroj k poznání životního příběhu klienta a pomoc při individuálním plánování
- Práce se vzpomínkami seniora

Číslo akreditace: A2023/0670-SP/PC/VP

Kurz je vhodný především pro pečující pracovníky v přímé péči, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky, zdravotníky i jiné osoby, kteří dlouhodobě pečují o uživatele v pobytové, asistenční i terénní sociální nebo zdravotní službě.

Jak probíhá on-line studium? Na základě vašeho přihlášení na e-mail asistentka@kvsakce.cz , tel. 773379977 a následné proběhlé platby na náš účet dle obdržených pokynů, vás lektorka 27. března 2024 v 8:45 hod pomocí emailu přizve ke studiu na obrazovku. Propojení budete mít možnost vyzkoušet si s námi předem.

Co potřebujete? Potřebujete funkční počítač, notebook, tablet nebo chytrý mobil s připojením na internet, kamerou a mikrofonem (což tyto moderní přístroje běžně mají zabudované), potřebujete také tužku a papír, kávu, svačinu, nápoje a dobrou náladu.

Osvědčení: Absolvent akreditovaného kurzu MPSV obdrží osvědčení o absolvování 8 vyučovacích hodin (bude zasláno elektronicky po absolvování kurzu)

Cena školicí akce: 1 449,- Kč za osobu, platba pouze předem, převodem na účet                             

Přihlášky a informace o kurzu: Pavla Čermáková, DiS, tel. 773 379 977, e-mail: asistentka@kvsakce.cz