ROLE KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA V PROCESU INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ V PRŮBĚHU SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ON-LINE K8)

Čtvrtek,
07.03.2024 09:00

Datum konání

ON-LINE

Místo konání

1449,- Kč

Vstupné

Pojďte se s námi vzdělávat z domova nebo z kanceláře.
Absolvovat kurz můžete kdekoliv – podle Vašeho přání.

Vzdělávací agentura KVS si Vás dovoluje pozvat na akreditovaný on-line kurz MPSV (8 hodin), který je určen pracovníkům v sociálních službách, zdravotníkům, sociálním pracovníkům, pečovatelům a všem pečujícím.

ROLE KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA V PROCESU INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ V PRŮBĚHU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

7. března 2024, od 9:00 hod.

Role klíčového pracovníka - jak na to?

V kurzu se účastníci dozvědí, jak důležitá a pestrá může být role klíčového pracovníka a její význam pro klienta. Kdo může funkci KP vykonávat, s kým a jakou formou by měl spolupracovat, jaké by měl mít osobnostní i profesní dovednosti, vč. testů.

Kromě teoretického ukotvení si formou praktického nácviku účastníci procvičí vhodnou komunikaci s klientem i sestavení individuálního plánu.

Obsah kurzu:

- Úvod do problematiky: Role klíčového pracovníka v individuálním plánování v sociálních službách
- Role klíčového pracovníka
- Předpoklady a limity klíčového pracovníka
- Správná komunikace klíčového pracovníka s klientem
- Praktický nácvik komunikace s klientem
- Možnosti spolupráce klienta a rodiny s klíčovým pracovníkem
- Komunikace v pracovním týmu – průběh a výstupy plánování služby s uživatelem
- Tvorba funkčního individuálního plánu - mapování, přání, potřeby, zdroje, rizika, cíl, kroky, vyhodnocení

Číslo akreditace: A2023/0067-SP/PC/VP

Kurz je vhodný především pro pečující pracovníky v přímé péči, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky, zdravotníky i jiné osoby, kteří dlouhodobě pečují o uživatele v pobytové, asistenční i terénní sociální nebo zdravotní službě.

Jak probíhá on-line studium? Na základě vašeho přihlášení na e-mail asistentka@kvsakce.cz , tel. 773379977 a následné proběhlé platby na náš účet dle obdržených pokynů, vás lektorka 7. března 2024 v 8:45 hod pomocí emailu přizve ke studiu na obrazovku. Propojení budete mít možnost vyzkoušet si s námi předem.

Co potřebujete? Potřebujete funkční počítač, notebook, tablet nebo chytrý mobil s připojením na internet, kamerou a mikrofonem (což tyto moderní přístroje běžně mají zabudované), potřebujete také tužku a papír, kávu, svačinu, nápoje a dobrou náladu.

Osvědčení: Absolvent akreditovaného kurzu MPSV obdrží osvědčení o absolvování 8 vyučovacích hodin (bude zasláno elektronicky po absolvování kurzu)

Cena školicí akce: 1 449,- Kč za osobu, platba pouze předem, převodem na účet                             

Přihlášky a informace o kurzu: Pavla Čermáková, DiS, tel. 773 379 977, e-mail: asistentka@kvsakce.cz,