RESTRIKTIVNÍ OPATŘENÍ, MOC x BEZMOC V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ONLINE K10

Čtvrtek,
12.10.2023 09:00

Datum konání

ONLINE

Místo konání

1449,- Kč

Vstupné

Pojďte se s námi vzdělávat z domova nebo z kanceláře.

Absolvovat kurz můžete kdekoliv – podle Vašeho přání.

Vzdělávací agentura KVS si Vás dovoluje pozvat na akreditovaný on-line kurz MPSV (8 hodin), který je určen pracovníkům v sociálních službách, zdravotníkům, sociálním pracovníkům, pečovatelům a všem pečujícím.

RESTRIKTIVNÍ OPATŘENÍ,
MOC x BEZMOC V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

12. října 2023, od 9:00 hod.

V mnoha službách pracovníci stále hledají cesty, jak vyvážit přiměřenou míru rizika k opatření omezujícím pohyb a svobodnou vůli klienta k jeho rozumovým omezením.

Na tato dilemata a výklad paragrafu 89 zákona č.108/2006 Sb. bude kurz zaměřen.

Účastníci se dozvědí o druzích restriktivních opatření, pravidlech použití a způsobech vedení dokumentace.

Závěrem kurzu budou probrány možnosti alternativních technik zvládání problematického chování uživatelů, včetně technik šetrné sebeochrany.

Obsah kurzu:

- Úvod do tématu restrikce, preventivní opatření
- Využití restrikce, druhy restrikce a její možná podoba
- Metody a pravidla používání restriktivních opatření, legislativní ukotvení
- Dokumentace a metody restriktivních opatření
- Sankce při zneužití restriktivních opatření
- Alternativní techniky a metody ke zvládání problematického chování uživatelů poskytované služby
- Použití šetrné sebeobrany
- Spletence právních argumentů, aneb jak na ně

Číslo akreditace: A2019/0727-SP/PC

Kurz je vhodný především pro pečující pracovníky v přímé péči, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky, zdravotníky i jiné osoby, kteří dlouhodobě pečují o uživatele v pobytové, asistenční i terénní sociální nebo zdravotní službě.

Jak probíhá on-line studium? Na základě vašeho přihlášení na e-mail asistentka@kvsakce.cz , tel. 773379977 a následné proběhlé platby na náš účet dle obdržených pokynů, vás lektorka 12. října 2023 v 8:45 hod pomocí emailu přizve ke studiu na obrazovku. Propojení budete mít možnost vyzkoušet si s námi předem.

Co potřebujete? Potřebujete funkční počítač, notebook, tablet nebo chytrý mobil s připojením na internet, kamerou a mikrofonem (což tyto moderní přístroje běžně mají zabudované), potřebujete také tužku a papír, kávu, svačinu, nápoje a dobrou náladu.

Osvědčení: Absolvent akreditovaného kurzu MPSV obdrží osvědčení o absolvování 8 vyučovacích hodin (bude zasláno elektronicky po absolvování kurzu)

Cena školicí akce: 1 449,- Kč za osobu, platba pouze předem, převodem na účet                             

Přihlášky a informace o kurzu: Pavla Čermáková, DiS, tel. 773 379 977, e-mail: asistentka@kvsakce.cz,