ROLE KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA V PROCESU INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ V PRŮBĚHU SOCIÁLNÍ SLUŽBY K8

Úterý,
13.06.2023 09:00

Datum konání

1449,- Kč

Vstupné

Vzdělávací agentura KVS si Vás dovoluje pozvat na akreditovaný kurz MPSV (8 hodin), který je určen pracovníkům v sociálních službách, zdravotníkům, sociálním pracovníkům, pečovatelům a všem pečujícím.

ROLE KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA V PROCESU INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ V PRŮBĚHU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

13. června 2023, od 9:00 hod.

Role klíčového pracovníka - jak na to?

V kurzu se účastníci dozvědí, jak důležitá a pestrá může být role klíčového pracovníka a její význam pro klienta. Kdo může funkci KP vykonávat, s kým a jakou formou by měl spolupracovat, jaké by měl mít osobnostní i profesní dovednosti, vč. testů.

Kromě teoretického ukotvení si formou praktického nácviku účastníci procvičí vhodnou komunikaci s klientem i sestavení individuálního plánu.

Obsah kurzu:

- Úvod do problematiky: Role klíčového pracovníka v individuálním plánování v sociálních službách
- Role klíčového pracovníka
- Předpoklady a limity klíčového pracovníka
- Správná komunikace klíčového pracovníka s klientem
- Praktický nácvik komunikace s klientem
- Možnosti spolupráce klienta a rodiny s klíčovým pracovníkem
- Komunikace v pracovním týmu – průběh a výstupy plánování služby s uživatelem
- Tvorba funkčního individuálního plánu - mapování, přání, potřeby, zdroje, rizika, cíl, kroky, vyhodnocení

Číslo akreditace: 2019/0048-SP/PC

Kurz je vhodný především pro pečující pracovníky v přímé péči, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky, zdravotníky i jiné osoby, kteří dlouhodobě pečují o uživatele v pobytové, asistenční i terénní sociální nebo zdravotní službě.

Začátek odborného programu v 9:00

Osvědčení: Absolvent akreditovaného kurzu MPSV obdrží osvědčení o absolvování 8 vyučovacích hodin (bude zasláno elektronicky po absolvování kurzu)

Cena školicí akce: 1 449,- Kč za osobu, platba pouze předem, převodem na účet                             

Přihlášky a informace o kurzu: Pavla Čermáková, DiS, tel. 773 379 977, e-mail: asistentka@kvsakce.cz