ALZHEIMEROVA DEMENCE NOVÉ PŘÍSTUPY A ZPŮSOBY PÉČE K11

Úterý,
23.05.2023 09:00

Datum konání

1449,- Kč

Vstupné

Vzdělávací agentura KVS si Vás dovoluje pozvat na akreditovaný kurz MPSV (8 hodin), který je určen pracovníkům v sociálních službách, zdravotníkům, sociálním pracovníkům, pečovatelům a všem pečujícím.

Alzheimerova demence
nové přístupy A ZPŮsoby péče

20. ledna 2023, od 9:00 hod.

V kurzu si účastníci upřesní komplexní dovednosti a znalosti k tématu Alzheimerovy choroby – strašáku 21 století.

Dozví se jaké jsou možnosti prevence, formou sebezkušenosti si udělají diagnostiku MMSE test. Připomenou si, jaké jsou projevy v jednotlivých stádiích Alzheimerovy choroby a možnosti komunikace. Jaké jsou sociální aj. dopady nemoci, problémové chování plynoucí z demence a možnosti řešení. Jak správně využít kognitivní rehabilitaci a jak podpořit klienta, aby se cítil co nejméně úzkostný a dokázal využít zachovalé schopnosti.

Obsah kurzu:
- Úvod do tématu Alzheimerova demence
- Projevy Alzheimerovi demence a její stádia
- Faktory ovlivňující nemoc, praktické rady na úpravu prostředí nemocného
- Jak správně využít kognitivní rehabilitaci a její vliv na nemoc
- Možnosti podpory rodiny pečující o nemocného
- Alzheimerova demence a odlišnost komunikace u jednotlivých fází nemoci
- Sociální dopady nemoci
- Problémové chování a možnosti řešení, rozbory konkrétních situací
- Důležitost týmové spolupráce v péči o klienta s Alzheimerovou demencí
- Základní metodiky diagnostiky, diagnostika Alzheimerovy nemoci pomocí MMSE – sebezkušenost

Číslo akreditace: A2019/0047-SP/PC

Kurz je vhodný především pro pečující pracovníky v přímé péči, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky, zdravotníky i jiné osoby, kteří dlouhodobě pečují o uživatele v pobytové, asistenční i terénní sociální nebo zdravotní službě.

Začátek odborného programu je v 9:00 hod.

Osvědčení: Absolvent akreditovaného kurzu MPSV obdrží osvědčení o absolvování 8 vyučovacích hodin (bude zasláno elektronicky po absolvování kurzu)

Cena školicí akce: 1 449,- Kč za osobu, platba pouze předem, převodem na účet                             

Přihlášky a informace o kurzu: Pavla Čermáková, DiS, tel. 773 379 977, e-mail: asistentka@kvsakce.cz