KOMUNIKACE SE SENIOREM V NÁROČNÉ SITUACI ONLINE K2

Středa,
19.04.2023 09:00

Datum konání

ONLINE

Místo konání

1449,- Kč

Vstupné

Pojďte se s námi vzdělávat z domova nebo z kanceláře.

Absolvovat kurz můžete kdekoliv – podle Vašeho přání.

Vzdělávací agentura KVS si Vás dovoluje pozvat na akreditovaný on-line kurz MPSV (8 hodin), který je určen pracovníkům v sociálních službách, zdravotníkům, sociálním pracovníkům, pečovatelům a všem pečujícím.

KOMUNIKACE SE SENIOREM V NÁROČNÉ SITUACI - ONLINE

19. dubna 2023, od 9:00 hod.

Náročné situace v komunikaci s klienty jsou všem pečujícím důvěrně známé. Setkáváte se na pracovišti s problémovými nebo specifickými situacemi v komunikaci s klienty a potřebujete je lépe zvládat?

Cílem kurzu je připomenout prevenci komunikačních zlozvyků, specifika verbální i neverbální komunikace, jako je postoj těla, intonace a další. Umění aktivně naslouchat je nedílnou součástí péče.

Praktickým nácvikem si účastník připomene význam aktivního naslouchání, zásady vedení rozhovoru s různými typy klientů a volbu komunikačního stylu s cílem win-win na obou stranách.

Obsah kurzu:

- Úvod do problematiky stáří, zásady komunikace se starým člověkem
- Druhy komunikace, komunikační zlozvyky a jejich prevence
- Slova, tón hlasu, tělo jako prostředek komunikace
- Vhodná komunikace jako základ kvalitní péče o seniory
- Komunikace s rodinou uživatele služby
- Hledání životního příběhu − Naslouchání, čas, znalost a pochopení
- Techniky efektivního naslouchání
- Empatie a emoční reakce
- Konfliktní situace a jejich možnosti řešení
- Co senioři rádi slyší, o čem hovoří
- Modelové situace a praktický nácvik komunikačních dovedností

Číslo akreditace: A2022/0172-SP/PC

Kurz je vhodný především pro pečující pracovníky v přímé péči, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky, zdravotníky i jiné osoby, kteří dlouhodobě pečují o uživatele v pobytové, asistenční i terénní sociální nebo zdravotní službě.

Jak probíhá on-line studium? Na základě vašeho přihlášení na e-mail asistentka@kvsakce.cz , tel. 773379977 a následné proběhlé platby na náš účet dle obdržených pokynů, vás lektorka 14. dubna 2023 v 8:45 hod pomocí emailu přizve ke studiu na obrazovku. Propojení budete mít možnost vyzkoušet si s námi předem.

Co potřebujete? Potřebujete funkční počítač, notebook, tablet nebo chytrý mobil s připojením na internet, kamerou a mikrofonem (což tyto moderní přístroje běžně mají zabudované), potřebujete také tužku a papír, kávu, svačinu, nápoje a dobrou náladu.

Osvědčení: Absolvent akreditovaného kurzu MPSV obdrží osvědčení o absolvování 8 vyučovacích hodin (bude zasláno elektronicky po absolvování kurzu)

Cena školicí akce: 1 449,- Kč za osobu, platba pouze předem, převodem na účet                             

Přihlášky a informace o kurzu: Pavla Čermáková, DiS, tel. 773 379 977, e-mail: asistentka@kvsakce.cz,