KOMUNIKACE S KLIENTEM V ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH V PRACOVNÍM TÝMU K14

Úterý,
21.03.2023 09:00

Datum konání

1449,- Kč

Vstupné

Vzdělávací agentura KVS si Vás dovoluje pozvat na akreditovaný kurz MPSV (8 hodin), který je určen pracovníkům v sociálních službách, zdravotníkům, sociálním pracovníkům, pečovatelům a všem pečujícím.

KOMUNIKACE S KLIENTEM V ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH V PRACOVNÍM TÝMU

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE PRO EFEKTIVNÍ PRÁCI S KLIENTEM V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, PREVENCE KONFLIKTŮ V TÝMU

21. března 2023, od 9:00 hod.

Kvalitní pracovní tým je základ pro úspěšnou práci s klienty sociálních služeb. Konflikty jsou součástí mezilidských vztahů. Je potřebné se s nimi naučit žít, ne s nimi bojovat. Odlišnost názorů nemusí být nutně zdrojem pro konflikt. Většina tradičních definicí konfliktů v sobě obsahuje něco nepříznivého, boj.

V našem kurzu se na konflikt podíváme z jiných úhlů. Pokusíme se více vnímat realitu, než reálné rozdíly. Naučíme se konflikt vnímat jako situaci, kde je nejdůležitější způsob řešení, ne samotný rozdíl v názorech. Uvidíme konflikt jako nenahraditelnou součást života, která nás často nutí nalézat nová řešení a být kreativní. Konflikt bude najednou velký učitel adaptace na změny.

Obsah kurzu:

- Úvod do tématu týmová spolupráce, multidisciplinarita a soudržnost
- Komunikace v zátěžových situacích v pracovním týmu, vznik konfliktů na 
   pracovišti
- Způsoby komunikace, adaptivní a auditivní komunikace, Devalvace, Evalvace
- Problémové a zátěžové situace a jak jim předcházet
- Vhodné řešení problémových a zátěžových situací, techniky
- Techniky pro efektivní komunikaci
- Praktický nácvik, modelové situace

 

Číslo akreditace: A2019/0725-SP/PC

Kurz je vhodný především pro pečující pracovníky v přímé péči, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky, zdravotníky i jiné osoby, kteří dlouhodobě pečují o uživatele v pobytové, asistenční i terénní sociální nebo zdravotní službě.

Začátek odborného programu v 9:00

Osvědčení: Absolvent akreditovaného kurzu MPSV obdrží osvědčení o absolvování 8 vyučovacích hodin (bude zasláno elektronicky po absolvování kurzu)

Cena školicí akce: 1 449,- Kč za osobu, platba pouze předem, převodem na účet                             

Přihlášky a informace o kurzu: Pavla Čermáková, DiS, tel. 773 379 977, e-mail: asistentka@kvsakce.cz,