K23 Klíčový pracovník jako hlavní aktér individuálního plánování

Čtvrtek,
12.11.2020 09:00

Datum konání

949,- Kč

Vstupné

V kurzu se účastníci dozvědí, jak pestrá může být role klíčového pracovníka a její význam pro klienta. Kdo může funkci KP vykonávat, s kým a jakou formou by měl spolupracovat, jaké by měl mít osobnostní i profesní dovednosti.

Účastníci si objasní možnosti využití intervize a případových konferencích, jako dobrého nástroje k efektivnímu plánování. Kromě teoretického ukotvení si formou praktického nácviku účastníci procvičí vhodnou komunikaci s klientem i sestavení individuálního plánu.

Osobnost klíčového pracovníka – povinnosti, kompetence

Dovednosti a osobnostní rysy klíčového pracovníka

Vztah klíčového pracovníka a uživatele sociální služby

Týmová práce a role jednotlivých členů týmu v práci s uživatelem služby

Týmová komunikace, předávání informací

Využití intervize a případových konferencích jako nástrojů k efektivnímu plánování

Číslo akreditace: A2017/0358-SP/PC

Začátek odborného programu je v 9:00 hod.

Absolvent kurzu obdrží platné osvědčení o absolvování 8 vyučovacích hodin dle §117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Přihlásit se můžete zde v přihlašovacím formuláři, nebo e-mailem na: asistentka@kvsakce.cz nebo tel 773 379 977 (8:00-12:00) - Pavla Čermáková, DiS.