K5 Aktivní naslouchání a nedirektivní přístup ke klientovi-aplikace v praxi

Úterý,
09.04.2019 09:00

Datum konání

949,- Kč

Vstupné

Úvod do problematiky nedirektivního přístupu

Správné využití nedirektivního přístupu – kdy jej využívat

Pilíře nedirektivního přístupu k uživateli služby

Mimika a gesta v nedirektivní komunikaci, jejich důležitost a význam

Empatie a aktivní naslouchání při práci s uživatelem

Techniky nedirektivního rozhovoru

Praktický nácvik komunikačních dovedností - techniky a metody v nedirektivním přístupu

Na člověka zaměřený přístup vedoucí k posílení profesních vztahů a zvýšení kvality života klienta je pilířem školení. Účastníci kurzu si vyzkouší rozdíly mezi direktivní a nedirektivní komunikaci na vlastní kůži. Poznají teorii i praxi nedirektivního přístupu ke klientům. Budou trénovat techniky aktivního naslouchání, jako je zrcadlení, parafrázování, zpětná vazba a jiné, s cílem docílit vyšší efektivity vzájemné komunikace.

Číslo akreditace: A2017/0228-PC

Začátek odborného programu je v 9:00 hod.

Absolvent kurzu obdrží platné osvědčení o absolvování 8 vyučovacích hodin dle §117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Přihlásit se můžete zde v přihlašovacím formuláři, nebo e-mailem na: asistentka@kvsakce.cz, nebo tel 773 379 977 (8:00-12:00) - Pavla Čermáková, DiS.