K21 Reminiscence – práce se vzpomínkami

Úterý,
03.12.2019 09:00

Datum konání

949,- Kč

Vstupné

Teoretická východiska práce se vzpomínkami

Role vzpomínek v lidském životě

Vzpomínání pomocí všech smyslů

Individuální práce se vzpomínkami

Vzpomínání ve skupině

Využití vzpomínek při práci s osobami se syndromem demence

Formy práce se vzpomínkami

Reminiscenční kufřík a další reminiscenční aktivity

V kurzu Reminiscence – práce se vzpomínkami se účastník seznámí s obrovskou škálou možností, jak využít vzpomínky v péči nejen u seniorů s demencí. Účastník si upevní dovednosti používat vzpomínání – reminiscenci v individuální i skupinové práci se seniorem. Reminiscence je nedílnou součástí péče u lidí s demencí, v kurzu si ukázkami z dobré praxe upřesníme různé formy a reminiscenční aktivity.  

Číslo akreditace: A2017/0197-SP/PC

Začátek odborného programu je v 9:00 hod.

Absolvent kurzu obdrží platné osvědčení o absolvování 8 vyučovacích hodin dle §117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Přihlásit se můžete zde v přihlašovacím formuláři, nebo e-mailem na: asistentka@kvsakce.cz, nebo tel 773 379 977 (8:00-12:00) - Pavla Čermáková, DiS.