K20, K8 Akademie pro pečující na téma Jak komunikovat se seniorem v náročných situacích, role klíčového pracovníka 2x 8 hod.

Úterý,
06.08.2019 09:00

Datum konání

1750,- Kč

Vstupné

K20:

Úvod do problematiky stáří

Vhodná komunikace jako základ kvalitní péče o seniory

Komunikace s rodinou uživatele služby

Hledání životního příběhu − Naslouchání, čas, znalost a pochopení

Techniky efektivního naslouchání

Empatie a emoční reakce

Konfliktní situace a jejich možnosti řešení

Co senioři rádi slyší, o čem hovoří

Modelové situace a praktický nácvik komunikačních dovedností

Náročné situace v komunikaci s klienty jsou všem pečujícím důvěrně známé. Setkáváte se na pracovišti s problémovými nebo specifickými situacemi v komunikaci s klienty a potřebujete je lépe zvládat? Cílem kurzu je připomenout prevenci komunikačních zlozvyků, specifika verbální i neverbální komunikace, jako je postoj těla, intonace a další. Umění aktivně naslouchat je nedílnou součástí péče. Praktickým nácvikem si účastník připomene význam aktivního naslouchání, zásady vedení rozhovoru s různými typy klientů a volbu komunikačního stylu s cílem win-win na obou stranách. 

Číslo akreditace: 2014/0726-PC/SP/VP/PP

K8:

Úvod do problematiky Role klíčového pracovníka v individuálním plánování v sociálních službách

Role klíčového pracovníka

Předpoklady a limity klíčového pracovníka

Správná komunikace klíčového pracovníka s klientem

Praktický nácvik komunikace s klientem

Možnosti spolupráce klienta a rodiny s klíčovým pracovníkem

Komunikace v pracovním týmu – průběh a výstupy plánování služby s uživatelem

Tvorba funkčního individuálního plánu - mapování, přání, potřeby, zdroje, rizika, cíl, kroky, vyhodnocení 

V kurzu se účastníci dozvědí, jak pestrá může být role klíčového pracovníka a její význam pro klienta. Kdo může funkci KP vykonávat, s kým a jakou formou by měl spolupracovat, jaké by měl mít osobnostní i profesní dovednosti, vč. testů. Kromě teoretického ukotvení si formou praktického nácviku účastníci procvičí vhodnou komunikaci s klientem i sestavení individuálního plánu.

Číslo akreditace: 2015/0381-PC/SP/PP

Začátek odborného programu je v 9:00 hod.

Absolvent kurzu obdrží platné osvědčení o absolvování 16 vyučovacích hodin dle §117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Přihlásit se můžete zde v přihlašovacím formuláři, nebo e-mailem na: asistentka@kvsakce.cz, nebo tel 773 379 977 (8:00-12:00) - Pavla Čermáková, DiS.