K18 Poskytování paliativní péče v domovech pro seniory, důstojná péče o umírající

Úterý,
14.05.2019 09:00

Datum konání

949,- Kč

Vstupné

Doprovázení v umírání jako součást života i naší profese

Úvod do paliativní péče, léčby, medicíny

Stádia umírání a jejich specifika

Komunikace s umírajícím

Efektivní pomoc umírajícímu a nejbližším příbuzným

Duchovní stránky umírání

Příprava na důstojný odchod nebo boj se smrtí

Rozloučení, důležitost rituálu

Péče o pozůstalé

Vyrovnání se pracovníků s psychickou zátěží v péči o umírajícího

Smrt patří k životu, smrt patří i do života. Doprovázení umírajících je součástí našeho osobního a především profesního života. V kurzu účastníci zjistí, co je to paliativní péče v sociálních službách a jak eticky komunikovat s umírajícím, jak mu zajistit důstojnou podporu a péči. Účastníci si připomenou specifika stádií umírání, bio-psycho-sociální a duchovní rozměr umírání.  Možnosti jak připravit klienta i jeho rodinu na důstojný odchod a formy podpory pro pozůstalé. Zdůrazněny budou pracovníkovy možnosti jak se vyrovnat s psychickou zátěží v péči o umírajícího a další formy podpory personálu. 

Číslo akreditace: 2015/0823-PC/SP/VP/PP

Začátek odborného programu je v 9:00 hod.

Absolvent kurzu obdrží platné osvědčení o absolvování 8 vyučovacích hodin dle §117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Přihlásit se můžete zde v přihlašovacím formuláři, nebo e-mailem na: asistentka@kvsakce.cz, nebo tel 773 379 977 (8:00-12:00) - Pavla Čermáková, DiS.