K17 Aktivizace a motivace seniora v praxi

Čtvrtek,
14.11.2019 09:00

Datum konání

949,- Kč

Vstupné

Úvod do problematiky stáří

Motivace a hodnoty v našem životě

Hodnoty ve stáří a práce s nimi

Zjišťování potřeby seniora vedoucí k vhodné aktivizaci

Správné vedení rozhovoru s klientem vedoucí ke zjištění potřeb

Vhodné aktivizační činnosti pro seniory - muzikoterapie, arteterapie, reminiscenční terapie, trénink paměti, canisterapie, vaření, kulturní klub aj.

Praktické ukázky aktivizačních činností

Vytváření individuálního aktivizačního plánu – dobré rady a nápady

V kurzu si prakticky osvojíte procesy a projevy lidského stáří a jaké změny v životě lidském stáří přináší.  Úspěšné zvládnutí podpůrné práce s klientem – seniorem závisí na znalosti individuality a hodnot klientů, která je ve velké míře odlišná od nás mladších pečujících. Osvojíme si dovednost a vhodné způsoby zjišťováním přání a potřeb klientů, které povedou ke správné aktivizaci. 

V kurzu si rozebereme jednotlivé možnosti aktivizačních činností a ujasníme si důležitost individuálního aktivizačního plánu. Součástí kurzu budou i dobré rady a zkušenosti z praxe z různých aktivizačních činností pro seniory - muzikoterapie, arteterapie, reminiscenční terapie, trénink paměti, canisterapie, vaření, kulturní klub aj.

Číslo akreditace: 2015/0822-PC/SP/PP

Začátek odborného programu je v 9:00 hod.

Absolvent kurzu obdrží platné osvědčení o absolvování 8 vyučovacích hodin dle §117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Přihlásit se můžete zde v přihlašovacím formuláři, nebo e-mailem na: asistentka@kvsakce.cz, nebo tel 773 379 977 (8:00-12:00) - Pavla Čermáková, DiS.