K16 Průběh a úspěšné zvládnutí adaptace seniora při nástupu do pobytového zařízení

Úterý,
24.09.2019 09:00

Datum konání

949,- Kč

Vstupné

Úvod do tématu adaptace seniora na nové prostředí

Psychologické, fyziologické a sociální změny ve stáří

Prožívání změn ve stáří, adaptabilita

Rozhodnutí k nástupu do domova, příprava na nástup do zařízení

Práce s individualitou a jedinečností, lidské potřeby

První dny v novém prostředí seniora – adaptace

Role klíčového pracovníka – adaptační plán

Rizika maladaptace

Individuální plán pro nově příchozího seniora

Úspěšné zvládnutí adaptace seniora při nástupu do instituce a průběh jeho pobytu je základem každé kvalitní péče. V kurzu si účastníci připomenou psychologické, fyziologické a sociální změny ve stáří, to jak senior změny prožívá a jak to ovlivňuje jeho komunikaci. Schopnost adaptability, potřeby a očekávání klienta ovlivní úspěšný nebo maladaptivní sžití se službou. Jak může klienta pracovník podpořit, možnosti práce s individualitou klienta, role klíčového pracovníka, jak vytvořit vhodný adaptační plán a nejen to bude obsahem tohoto prakticky zaměřeného kurzu.

Číslo akreditace: 2015/0378-PC/SP/VP/PP

Začátek odborného programu je v 9:00 hod.

Absolvent kurzu obdrží platné osvědčení o absolvování 8 vyučovacích hodin dle §117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Přihlásit se můžete zde v přihlašovacím formuláři, nebo e-mailem na: asistentka@kvsakce.cz, nebo tel 773 379 977 (8:00-12:00) - Pavla Čermáková, DiS.