K15 Alzheimerova demence, péče o klienty a zvláštnosti u lidí s demencí

Čtvrtek,
28.11.2019 09:00

Datum konání

949,- Kč

Vstupné

Úvod do problematiky práce s klientem a zvláštnosti komunikace u lidí s demencí

Příznaky, projevy a stádia demencí

Zásady komunikace s osobami s demencí – práce s individualitou každého klienta

Reminiscence, Bazální stimulace

Preterapie a Kontaktní reflexe dle Proutyho jako nástroje komunikace

Krizové situace a jejich prevence

Případové hledání, řešení úspěšné komunikace s klientem s demencí v kolektivu

Zpracování návrhu metodiky konkrétní situace do standardu

Hledáte nové cesty jak komunikovat s klienty s demencí? Znáte preterapii a validaci? Právě pro Vás je určený kurz, který se zaměřuje na zásady komunikace s osobami s demencí, na zvládání jejich zvláštností a práci s individualitou každého klienta. V kurzu si účastníci zopakují příznaky, projevy a stádia demencí, krizové situace a způsoby jejich řešení, obecné zásady efektivní komunikace s osobami s demencí a na možnosti specifické komunikace a podpory. Účastníci si na modelových kazuistikách vyzkouší jak včlenit do péče o klienta reminiscenci, bazální stimulaci, validaci a další koncepty péče. Prakticky bude trénována preterapie a kontaktní reflexe dle Proutyho jako nástroje komunikace.

Číslo akreditace: 2015/0379-PC/SP/PP

Začátek odborného programu je v 9:00 hod.

Absolvent kurzu obdrží platné osvědčení o absolvování 8 vyučovacích hodin dle §117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Přihlásit se můžete zde v přihlašovacím formuláři, nebo e-mailem na: asistentka@kvsakce.cz, nebo tel 773 379 977 (8:00-12:00) - Pavla Čermáková, DiS.