K12 Jak pečovat o sebe sama, prevence syndromu vyhoření

Čtvrtek,
05.12.2019 09:00

Datum konání

949,- Kč

Vstupné

Seznámení s termínem Burn-out u pečujících

Projevy syndromu vyhoření – fyzické, psychické, sociální

Rizikové faktory vyhoření

Psychohygiena a její důležitosti v péči o sebe samu

Nenáročné a dostupné relaxační techniky, praktický nácvik

Stádia syndromu vyhoření, diagnostika a následná účelná opatření

Význam vlastní sebereflexe pracovníka

Péče o sebe sama a psychohygiena jsou nutností pro kvalitní výkon práce v sociálních službách. Účastníci si v kurzu zopakují projevy Burn-out efektu, rizikové faktory, stádia syndromu vyhoření a následná opatření. Zažijí praktický nácvik relaxačních a jiných technik, vč. tréninku sebereflexe pro prevenci syndromu vyhoření. Součástí kurzu je ukázka meditace.

Číslo akreditace: 2015/0581-PC/SP/VP/PP

Začátek odborného programu je v 9:00 hod.

Absolvent kurzu obdrží platné osvědčení o absolvování 8 vyučovacích hodin dle §117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Přihlásit se můžete zde v přihlašovacím formuláři, nebo e-mailem na: asistentka@kvsakce.cz, nebo tel 773 379 977 (8:00-12:00) - Pavla Čermáková, DiS.