K10 Restriktivní opatření, jak omezit a neohrozit

Úterý,
22.10.2019 09:00

Datum konání

949,- Kč

Vstupné

Úvod do tématu restrikce, preventivní opatření

Využití restrikce, druhy restrikce a její možná podoba

Metody a pravidla používání restriktivních opatření, legislativní ukotvení

Dokumentace a metody restriktivních opatření

Sankce při zneužití restriktivních opatření

Alternativní techniky a metody ke zvládání problematického chování uživatelů poskytované služby

Použití šetrné sebeobrany

Spletence právních argumentů, aneb jak na ně

V mnoha službách pracovníci stále hledají cesty, jak vyvážit přiměřenou míru rizika k opatření omezujícím pohyb a svobodnou vůli klienta k jeho rozumovým omezením. Na tyto dilemata a výklad paragrafu 89 zákona č.108/2006 Sb. bude kurz zaměřen. Účastníci se dozvědí o druzích restriktivních opatření, pravidlech použití a způsobech vedení dokumentace. Závěrem kurzu budou probrány možnosti alternativních technik zvládání problematického chování uživatelů, včetně technik šetrné sebeochrany.

Číslo akreditace: 2015/0578-PC/SP/VP/PP

Začátek odborného programu je v 9:00 hod.

Absolvent kurzu obdrží platné osvědčení o absolvování 8 vyučovacích hodin dle §117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Přihlásit se můžete zde v přihlašovacím formuláři, nebo e-mailem na: asistentka@kvsakce.cz, nebo tel 773 379 977 (8:00-12:00) - Pavla Čermáková, DiS.