AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ A NEDIREKTIVNÍ PŘÍSTUP KE KLIENTOVI - APLIKACE V PRAXI K5

Úterý,
18.04.2023 09:00

Datum konání

1449,- Kč

Vstupné

Vzdělávací agentura KVS si Vás dovoluje pozvat na akreditovaný kurz MPSV (8 hodin), který je určen pracovníkům v sociálních službách, zdravotníkům, sociálním pracovníkům, pečovatelům a všem pečujícím.

AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ A NEDIREKTIVNÍ PŘÍSTUP KE KLIENTOVI - APLIKACE V PRAXI

18. dubna 2023, od 9:00 hod.

Aktivně naslouchat a nedirektivně přistupovat ke klientovi v sociální službě je součástí zákonné povinnosti a vyplývá ze zákona 108/2006 Sb. Přesto, že je tento profesionální způsob komunikace již mnoho let součástí legislativy , mnoho pečujících potřebuje k jeho uchopení dlouhodobý trénink.

Pojďme společně rozebrat, co tento „na člověka“ zaměřený přístup vedoucí k posílení profesních vztahů a zvýšení kvality života klienta zahrnuje. Pilířem školení je uchopit a nově postavit způsob komunikace s klientem.

Účastníci kurzu si vyzkouší rozdíly mezi direktivní a nedirektivní komunikaci na vlastní kůži. Poznají teorii i praxi nedirektivního přístupu ke klientům. Budou trénovat techniky aktivního naslouchání, jako je zrcadlení, parafrázování, zpětná vazba a jiné, s cílem docílit vyšší efektivity vzájemné komunikace.

Obsah kurzu:
- Úvod do problematiky nedirektivního přístupu
- Správné využití nedirektivního přístupu – kdy jej využívat
- Pilíře nedirektivního přístupu k uživateli služby
- Mimika a gesta v nedirektivní komunikaci, jejich důležitost a význam
- Empatie a aktivní naslouchání při práci s uživatelem
- Techniky nedirektivního rozhovoru
- Praktický nácvik komunikačních dovedností - techniky a metody v nedirektivním přístupu

Číslo akreditace: A2021/0804-SP/PC/VP

Zahájení odborného programu v 9:00

Osvědčení: Absolvent akreditovaného kurzu MPSV obdrží osvědčení o absolvování 8 vyučovacích hodin (bude zasláno elektronicky po absolvování kurzu)

Cena školicí akce: 1 449,- Kč za osobu, platba pouze předem, převodem na účet                             

Přihlášky a informace o kurzu: Pavla Čermáková, DiS, tel. 773 379 977, e-mail: asistentka@kvsakce.cz,