K22 Možnosti výživy seniorů a osob se zdravotním postižením přednáší MUDr. Kateřina Cajthamlová

Čtvrtek,
15.10.2020 09:00

Datum konání

949,- Kč

Vstupné

Stravovací zvyklosti seniorů

Fyziologie výživy ve stáří a nemoci

Zvláštnosti a specifika výživy seniorů a lidí s demencí

Zpracování výživy, bazální metabolismus

Formy a metody nutriční péče a podpory

Rady, zajímavosti a inspirace z oblasti léčebné výživy

Podávání stravy při podávání stravy a její začlenění do individuálního plánu

V mnoha lidsky zaměřených zařízeních se způsob a podávání stravy u lidí s demencí se stává nedílnou součástí individuální péče a přístupu. V kurzu si účastník upevní dovednosti ohledně podávání stravy u lidí s demencí, které by mělo mít navazující na stravovací zvyklosti seniora v minulosti. Zaměříme se na zvláštnosti a specifika výživy, jejího zpracování a formu. Cílem kurzu je připomenout a v budoucnu se vyvarovat zlozvyků a rutiny, doprovázející způsoby podávání stravy v minulosti.   Účastník si bude moci formou modelových situací některé znalosti upevnit.

Číslo akreditace: 2015/0377-PC/SP/VP/PP

Začátek odborného programu je v 9:00 hod.

Absolvent kurzu obdrží platné osvědčení o absolvování 8 vyučovacích hodin dle §117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Přihlásit se můžete zde v přihlašovacím formuláři, nebo e-mailem na: asistentka@kvsakce.cz nebo tel 773 379 977 (8:00-12:00) - Pavla Čermáková, DiS.