LETNÍ AKADEMIE PRO PEČUJÍCÍ - K5, K14 Trénink komunikačních dovedností, zátěžové situace v péči, konflikty na pracovišti

Čtvrtek,
06.08.2020 08:00

Datum konání

1790,- Kč

Vstupné

LETNÍ AKADEMIE PRO PEČUJÍCÍ
Komunikace v zátěžových situacích, využití asertivity v praxi
Vzdělávací a interaktivní den složený ze dvou propojených kurzů, který je určen pro všechny pečující, zdravotníky i vedoucí pracovníky v pomáhajících profesích...
Absolvent letní akademie obdrží dvě platné osvědčení o absolvování 2x 8 vyučovacích hodin dle §117a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Datum konání: 06. 08. 2020 od 8:00
Místo konání: Kolín, Městský společenský dům, Zápisné: 1.790,- Kč

Na co se můžete těšit?
Budeme spolupracovat a besedovat zábavnou formou již od 8:00 hod. celý den. V modelových situacích si osvojíme komunikační dovedností v pečující praxi, vhodné způsoby nedirektivní komunikace, asertivity, reakce na zátěžové situace v péči a konflikty na pracovišti.
Doporučujeme: pohodlné oblečení, pozitivní náladu s ochotou spolupracovat, karimatku + deku a dobrou svačinu na celý den.

K14 Komunikace z zátěžových situacích v pracovním týmu
Způsoby komunikace, adaptivní a auditivní komunikace
Devalvace, Evalvace
Problémové a zátěžové situace
Jak předcházet problémovým a zátěžovým situacím – prevence Správné řešení problémových a zátěžových situací
Techniky pro efektivní komunikaci
Praktický nácvik, modelové situace
Akreditace MPSV 8 hodin,číslo akreditace: A2019/0482-SP/PC

K5 Aktivní naslouchání a nedirektivní přístup ke klientovi
Úvod do problematiky nedirektivního přístupu
Správné využití nedirektivního přístupu – kdy jej využívat
Pilíře nedirektivního přístupu k uživateli služby
Mimika a gesta v nedirektivní komunikaci, jejich důležitost a význam
Empatie a aktivní naslouchání při práci s uživatelem
Techniky nedirektivního rozhovoru
Praktický nácvik komunikačních dovedností – techniky a metody v nedirektivním přístupu
Akreditace MPSV 8 hodin, číslo akreditace: A2017/0228-PC