NOVÉ PRAHA .... K13 Lze poskytovat paliativní péči v sociální službě?

Čtvrtek,
21.05.2020 09:00

Datum konání

949,- Kč

Vstupné

Je možné poskytovat důstojné doprovázení v umírání  - paliativní péči v pobytové i domácí sociální službě? Doprovázení umírajících je nedílnou součástí našeho osobního a především profesního života. V kurzu účastníci zjistí, co zahrnuje pojem paliativní péče  a jak ji můžeme v sociálních službách poskytovat. Upevníme si znalost procesů etické komunikace s umírajícím a jeho rodinnými příslušníky a jak zajistit důstojnou podporu a péči. Účastníci si připomenou specifika stádií umírání, bio-psycho-sociální a duchovní rozměr umírání. Probereme možnosti jak vhodně připravit klienta i jeho rodinu na důstojný odchod a formy podpory pro pozůstalé. Zdůrazněny budou pracovníkovy možnosti jak se vyrovnat s psychickou zátěží v péči o umírajícího a další formy podpory personálu. 

Kurz je vhodný především pro pečující ,zdravotníky i jiné osoby, které pečují o uživatele v pobytové, asistenční i terénní  sociální službě.