M1 Manažerem bez příkazů aneb jak efektivně vést pracovní tým v sociálních službách

Čtvrtek,
10.10.2019 09:00

Datum konání

2490,- Kč

Vstupné

Kurz pro ředitele a vedoucí pracovníky v sociálních a zdravotních službách: 8 hod MPSV, cena kurzu M1 – 2 490,-Kč / 1 osoba

Role, pozice a kompetence vedoucího, Sebezkušenostní technika

Styly řízení vedoucího

Efektivní vedení porad a konzultací

Týmová spolupráce

Vedení týmu, Sebezkušenostní modelové situace

Komunikace s podřízenými, jejich typologie a role v týmu

Delegování, Time management

Problémové situace při vedení týmu, modelové situace

Kurz M1 doporučujeme objednat, pokud si na následující otázky odpovíte kladně:

Chcete účinněji řídit čas na poradách a při organizaci vlastní práce?

Chcete zvýšit schopnost řídit lidi u pracovníků ve vedoucích pozicích?

Řešíte opakované problémy s motivací zaměstnanců?

Řešíte stálé konflikty a rozpory na pracovišti? Chcete rozvíjet pozitivní schopnosti Vašeho personálu?

Chcete naučit Vaše týmy lépe spolupracovat? Jsou Vaše týmy jen skupinami individualit?

Chcete, aby Vaši zaměstnanci lépe reprezentovali Vaše zařízení navenek?

Číslo akreditace: 2015/0376-PC/SP/VP/PP

Začátek odborného programu je v 9:00 hod.

Absolvent kurzu obdrží platné osvědčení o absolvování 8 vyučovacích hodin dle §117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Přihlásit se můžete zde v přihlašovacím formuláři, nebo e-mailem na: asistentka@kvsakce.cz, nebo tel 773 379 977 (8:00-12:00) - Pavla Čermáková, DiS.