K4 Syndrom vyhoření v pečující profesi, jak mu předejít – přednáší MUDr. KATEŘINA CAJTHAMLOVÁ

Čtvrtek,
11.04.2019 09:00

Datum konání

949,- Kč

Vstupné

Lektorka: MUDr. Kateřina Cajthamlová

Úvod tématu do Syndromu vyhoření

Rizikové faktory vzniku syndromu u pomáhajících profesí, syndrom pomáhajícího

Symptomy vyhoření – psychické, fyziologické i sociální

Fáze syndromu vyhoření

Dopady syndromu vyhoření

Zátěžové situace v přímé péči

Možnosti prevence a ochrana před vyhořením, zásady duševní hygieny

Motivace k práci, asertivita jako způsob prevence vyhoření

Důležitost týmové opory pro prevenci syndromu vyhoření

Praktická dostupná cvičení a techniky ke zvládání stresu

Cítíte se někdy v práci vyčerpaní? Je pro Vás těžké zvládat zátěžové situace s klienty, popř. cítíte někdy k uživatelům nepříjemné pocity? Jak nevyhořet a zvládat stresové situace si v rámci kurzu účastníci vyzkouší pomocí interaktivních technik. Budou probrány rizikové faktory, zátěžové situace v péči, fáze syndromu vyhoření, možnosti prevence (duševní hygiena, týmová podpora, asertivita) a techniky řešení syndromu vyhoření. 

Číslo akreditace: 2015/0382-PC/SP/VP/PP

Začátek odborného programu je v 9:00 hod.

Absolvent kurzu obdrží platné osvědčení o absolvování 8 vyučovacích hodin dle §117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Přihlásit se můžete zde v přihlašovacím formuláři, nebo e-mailem na: asistentka@kvsakce.cz, nebo tel 773 379 977 (8:00-12:00) - Pavla Čermáková, DiS.